Taisyklės

Taisyklės

1. Alio.lt veikla ir veiklos Taisyklės
1.1 Alio.lt veiklą vykdo UAB „Delfi“, Gynėjų g. 16, Vilnius (toliau vadinama Alio.lt)
1.2 Šiomis dalyvavimo interneto svetainėje adresu www.alio.lt Taisyklėmis nustatytos skelbimų patalpinimo Interneto svetainėje www.alio.lt ir jų peržiūros sąlygos bei Alio.lt veiklos dalyvių teisės, pareigos ir atsakomybės. Taisyklės yra privalomos visiems Alio.lt veiklos dalyviams.
1.3 Veiklos dalyvis išreiškia savo sutikimą su Alio.lt Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Interneto svetaine www.alio.lt. Asmenys, nesutinkantys su bent viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Alio.lt veiklos dalyviais.
1.4 Alio.lt veikla yra techninių priemonių, skirtų talpinti ir peržiūrėti skelbimus internete suteikimas. Alio.lt veiklos dalyvis yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti skelbimą svetainėje.

2. Alio.lt paslaugos
Alio.lt veiklos dalyviai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) gali nemokamai naudotis šiomis paslaugomis:
a) Skelbimų įdėjimas, redagavimas;
b) Skelbimų paieška svetainėje pagal pasirinktus kriterijus;
c) Skelbimų peržiūra ir pasinaudojimas juose esančia informacija (spausdinimas, siuntimas norimam adresatui vidiniu pranešimu, el. paštu ar trumpaja žinute);
d) Komentarų apie parduodamus objektus įdėjimas.
Alio.lt veiklos dalyviai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) gali užsakyti mokamas papildomas paslaugas. Papildomų paslaugų kainos nurodomos Skelbimų talpinimo aplinkoje. Alio.lt turi teisę vienašališkai keisti Internetinėje svetainėje www.alio.lt teikiamų paslaugų įkainius, apmokestinti nemokamas paslaugas.

3. Skelbimų turinys, forma, patalpinimo ir bendro elgesio svetainėje Alio.lt Taisyklės
3.1 Alio.lt duomenų bazėje galima patalpinti skelbimus, patenkančius į kategorijas (transportas, nekilnojamas turtas, viskas namams, technika, kompiuterija, telefonai, statyba/remontas, darbas/mokslas, laisvalaikis, drabužiai, prekės vaikams,viskas nemokamai)
3.2 Alio.lt duomenų bazėje galima patalpinti tik po vieną skelbimą apie kiekvieną parduodamą, perkamą, nomuojamą, keičiamą, dovanojimą objektą, suteikiamą paslaugą arba ieškant pažinčių (toliau vadinama Objektas).
3.3 Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje Alio.lt svetainės kategorijoje (pvz. skelbimas apie ieškomą objektą negali būti patalpintas kategorijoje su parduodamais objektais).
3.4 Draudžiama talpinti skelbimus apie antiradarus, žmonių vidaus organus, kraujo, spermos ar kt. donorystę; vaistus, maisto papildus; degalus, transporto priemonių dokumentus ir techninius pasus; naftos produktus; kai kurias chemines medžiagas, pvz., gyvsidabrį; narkotines medžiagas, alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, kaljanus, elektronines cigaretes bei jų priedus ir reikmenis; ginklus be leidimų (ribotos civilinės atsakomybės); politinio, religinio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, skatinančio smurtą, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą pobūdžio skelbimus.
3.5 Alio.lt veiklos dalyviams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją. Alio.lt veiklos dalyvis privalo pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti ir realiai turimas prekes ir/arba apie siūlomas suteikti ir realiai teikiamas paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, kokybę, būklę, charakteristikas, gamintoją, kainą. Taip pat skelbime turi būti pateikta teisinga kontaktinė informacija: kontaktinis telefonas, elektroninis paštas.
3.6 Skelbimas gali būti iliustruotas ne daugiau kaip 20 nuotraukų, kuriose privalo būti pavaizduotas tik siūlomas pardavimui objektas, įmonės, siūlančios paslaugas/darbą logotipas ar asmens, ieškančio darbo, nuotrauka. Nuotraukos dydis neturi viršyti 10Mb.
3.7 Draudžiama parduodamo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (pvz.: ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu.
3.8  Skelbimą patalpinęs veiklos dalyvis privalo turėti siūlomą objektą. Skelbime objektą siūlyti draudžiama: jei objektas yra parduotas; jei pirkėjas objektą dar turi užsisakyti iš skelbimo patalpinusio vartotojo ar jo nurodyto asmens; jei už informaciją apie objektą taikomas mokestis.
3.9 Patalpindamas skelbimą, jo autorius patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
3.10 Draudžiama skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą, kuri neatitinka realios rinkos vertės.
3.11 Patalpindamas skelbimą, jo autorius prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.
3.12 Alio.lt turi teisę apdoroti (rinkti, saugoti, tvarkyti, laikyti, atlikti užklausas, išrinkti, sujungti, naudoti, paslėpti ar ištrinti) Alio.lt veiklos dalyvio skelbimus, kuriuos jis įrašė į Alio.lt duomenų bazę, su tikslu juos pateikti ir perduoti tretiesiems asmenims (Duomenų gavėjams), kurie naudoja Duomenų bazę skelbimų paieškai.
3.13 Alio.lt veiklos dalyvis sutinka, kad įrašydamas savo Skelbimą, neįgyja autorinių teisių į Duomenų bazę, tačiau turi teisę keisti, papildyti ar atnaujinti savo Skelbimą.
3.14 Alio.lt veiklos dalyvis sutinka, kad jei gautas pagrįstas vartotojo skundas arba jei Alio.lt administratoriai mano arba jei tai yra akivaizdu iš Skelbimo, įrašyto į duomenų bazę, kad Skelbime yra pateikta klaidinga informacija, arba kad Skelbimas prieštarauja priimtoms teisės, moralės, dorovės, padorumo ar etikos normoms, tai Alio.lt turi teisę pašalinti Skelbimą iš Duomenų bazės ir/arba blokuoti Alio.lt veiklos dalyvį.
3.15 Alio.lt veiklos dalyvis sutinka, kad Alio.lt nėra Duomenų gavėjų teisių atstovas, agentas ar vykdytojas ir todėl neatsako už galimą patirtą žalą, naudojantis Alio.lt sistema.
3.16 Veiklos dalyvis, sutikdamas su bendrosiomis Alio.lt Taisyklėmis, pasižada, kad jokiais įmanomais būdais nepiktnaudžiaus galimybe siųsti ir/ar gauti trumpąsias SMS žinutes Alio.lt sistemos pagalba. Užfiksavus tokio pobūdžio nusižengimus, visa informacija bus perduodama atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.
3.17 Veiklos dalyvis pasižada, kad skelbimą rekomenduos (trumpąją SMS žinute ar elektroniniu paštu) tik žmogui, kurį pažįsta ir/ar turi jo sutikimą ir kuriam skelbimo turinys yra aktualus. Alio.lt neatsako už vartotojų siunčiamų žinučių (vidiniu pranešimu ar el. paštu) turinį, siunčiamą kitiems portalo lankytojams.
3.18 Alio.lt veiklos dalyviams draudžiama talpinti abstrakčius skelbimus, t.y. viename skelbime negali būti parduodami keli skirtingi objektai vienu metu. Gero skelbimo pavyzdys: „Parduodu telefoną X, kaina N Eur“. Abstraktaus skelbimo pavyzdys: „Parduodu telefonus X, Y, Z. Kainos nuo A iki B Eur“. Tokie skelbimai gali būti trinami be išankstinio perspėjimo iš Alio.lt duomenų bazės.
3.19 Alio.lt veiklos dalyviai, pateikdami informaciją apie Objektą, turi laikytis visų dorovės, padorumo ir moralės Taisyklių (nenaudoti keiksmažodžių, žodžių, frazių galinčių įžeisti kitus asmenis, pornografinio turinio, turinio apie lytinį santykiavimą ar lytinės aistros tenkinimą už atlygį, kitokio nepadoraus turinio), nepažeisti bet kurių asmenų teisės į privatumą, nepažeisti intelektinės nuosavybės teisių.
Už tokio pobūdžio nusižengimus Alio.lt veiklos dalyviams taikoma:
- perspėjimas apie moralės ir dorovės Taisyklių pažeidimą;
- skelbimo su nepadoriu turiniu šalinimas iš Alio.lt duomenų bazės;
- Alio.lt veiklos dalyvio pašalinimas iš sistemos be teisės kada nors prisiregistruoti dar kartą.
3.20 Patalpindamas skelbimą jo davėjas privalo laikytis Alio.lt skelbimo patalpinimo Taisyklių. Skelbimai, neatitinkantys taisyklių, gali būti šalinami be išankstinio perspėjimo, o pinigai, jei skelbimui buvo užsakyta kokia nors reklama, negrąžinami.
3.21 Kitų internetinių skelbimų svetainių reklama svetainėje Alio.lt - griežtai draudžiama. Skelbimai trinami be išankstinio perspėjimo, pinigai, jei buvo užsakyta kokia nors reklama, negrąžinami.
3.22 Draudžiama pateikti, publikuoti, siųsti arba laikyti Interneto svetainėje www.alio.lt turinį, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką.
3.23. Vartotojų siunčiamos žinutės ir el. laiškai gali būti peržiūrimi, o netinkamo turinio žinutės ir el. laiškai gali būti ištrinti ir nepasiekti adresato.
3.24. Pažinčių kategorijoje skelbimus gali dėti asmenys tik nuo 18 metų.

4. Taisyklių pažeidimo pasekmės
4.1 Alio.lt atmeta, ištrina arba nukelia į paieškos rezultatų sąrašo pabaigą Skelbimus iš Alio.lt duomenų bazės, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse (žr. 3 skyrių) nustatytų reikalavimų.
4.2 Jei tas pats veiklos dalyvis antrą kartą pažeidžia Taisykles, Alio.lt turi teisę be įspėjimo uždrausti jam dalyvauti Alio.lt veikloje.
4.3 Be atskiro įspėjimo Alio.lt gali atlikti nedidelius skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas skelbime skiriasi nuo vaizdo, matomo fotografijose.

5. Atsakomybės apribojimas
5.1 Alio.lt tik teikia technines priemones informacijos (Skelbimų, komentarų) patalpinimui interneto svetainėje. Alio.lt nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
5.2 Alio.lt atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Alio.lt duomenų bazę, jei tik Skelbimas atitinka Taisyklių reikalavimus.
5.3 Alio.lt neatsako už Skelbime pateikiamos infomacijos neatitikimą tikrovei.
5.4 Alio.lt neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose rastos informacijos naudojimo.
5.5 Alio.lt negarantuoja, kad Skelbimai bus ištrinti iš Alio.lt duomenų bazės Alio.lt veiklos dalyvio nustatytą dieną.
5.6 Alio.lt neatsako dėl Alio.lt veiklos sutrikimo ar nuostolių veiklos dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių Alio.lt negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti Alio.lt veiklos.
5.7 Alio.lt neatsako už skelbimo turinio atnaujinimą laikraštyje, jei Alio.lt veiklos dalyvis atnaujino skelbimo duomenis svetainėje Alio.lt po to, kai skelbimą į laikraštį užsakė internetinės svetainės pagalba.
5.8. Alio.lt neatsako už komentarų, esančių Skelbimuose, turinį.

6. Privatumo politika
6.1 Jums naudojantis mūsų paslaugomis Svetainėje, mes iš Jūsų gauname ir tvarkome Jūsų asmens duomenis. Tai reiškia, kad mes esame duomenų valdytojas ir privalome užtikrinti tinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei laikytis kitų reikalavimų, kylančių mums iš asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.
Ši privatumo politika Jums paaiškins kokius asmens duomenis, kaip ir kodėl mes renkame ir tvarkome, kai naudojatės mūsų svetainėje teikiamomis paslaugomis. Taip pat suteiksime Jums informaciją apie Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo tvarką.
Mes į jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime. Visus Jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei Jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami. Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip Jūsų vardas, gimimo data, adresas ar elektroninio pašto adresas.
Ši privatumo politika papildo mūsų taisykles („Taisyklės“), kurios sudaro jūsų susitarimo su Alio.lt dėl naudojimosi Svetaine pagrindą („Susitarimas dėl naudojimosi“). Esant neatitikimams tarp Taisyklių ir šios privatumo politikos, taikomos privatumo politikos nuostatos.
Prašome atsakingai žvelgti į šioje privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir su ja susipažinti išsamiai.
6.2 Kokius Jūsų asmens duomenis tvarko Alio.lt
6.2.1 Prisijungimo prie Svetainės metu gaunami Jūsų asmens duomenys
Jums prisijungus prie Svetainės, net Jums nesant prisiregistravus prie Svetainės kaip veiklos dalyviui (vartotojui), tvarkome šiuos duomenis: Jūsų demografinius duomenis (amžių, lytį), įrenginio IP adresą; informaciją apie Jūsų naudojamą naršyklę; turinį ir universaliuosius adresus (URL), prie kurių Jūs jungiatės; prisijungimų datą ir laiką. Jums prie svetainės prisijungus mobiliaisiais įrenginiais, tvarkome šiuos duomenis: Jūsų mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas; jūsų mobiliojo įrenginio naudojama operacinė sistema.
Šių duomenų tvarkymo tikslas: identifikuoti vartotojų profilius, jų elgseną, remiantis gautais duomenimis priimti vartotojams palankiausius techninius, funkcinius ir dizaino sprendimus, duomenų saugojimo trukmė - 5 (penkeri) metai.
Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutarties vykdymas bei mūsų teisėtas interesas, kuris pasireiškia būtinumu teikti mūsų paslaugas ir (arba) yra grindžiamas saugumo tikslais, ypač kibernetinių atakų (pvz. duomenų surinkimas ar paslaugos trikdymo atakos prevencijai bei leidimo neturinčių programų prevencijai).
Išsami informacija apie slapukų naudojimą yra pateikiama mūsų Svetainėje skelbiamoje Slapukų privatumo Politikoje.
6.2.2 Registracijos Svetainėje metu gaunami duomenys
Jums siekiant naudotis mūsų paslaugomis Svetainėje, vykdyti komercinius sandorius, bendrauti su kitais veiklos dalyviais (vartotojais), Jums yra būtina registracija mūsų Svetainėje. Užsiregistruoti galite užpildydami registracijos formą arba „Facebook“ paskyrą, jeigu tokią turite.
Duomenys, kuriuos gauname ir tvarkome Jums užpildant registracijos formą mūsų Svetainėje: Jūsų telefono numeris, elektroninio pašto adresas, slaptažodis, elektroninio pašto adresas (neprivaloma informacija), vardas (neprivaloma informacija), pavardė (neprivaloma informacija), profilio nuotrauka (neprivaloma informacija), miestas (neprivaloma informacija).
Duomenys, kuriuos gauname ir tvarkome Jums registruojantis Svetainėje per savo „Facebook“ paskyrą:
Viešai prieinami profilio duomenys – Jūsų Facebook vartotojo ID, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas bei telefono numeris (papildomai pridedamas pačio vartotojo).
Mūsų iš „Facebook“ gaunami duomenys bus panaudoti jūsų paskyrai Svetainėje sukurti. Šie duomenys Svetainėje nebus matomi niekam viešai, išskyrus Jus.
Bet kuriuo metu galite atsieti savo „Facebook“ paskyrą. Tai padaryti galite savo paskyroje Svetainėje, „Mano duomenys“. Jei pirmą kartą registravotės nesusiedami paskyros su savo „Facebook“ paskyra, ją susieti galite vėliau.
Vienintelė privalomai kitiems Svetainės naudotojams matoma Jūsų asmeninė informacija yra Jūsų telefono numeris, kuris yra matomas tik Jūsų patalpintame skelbime. Jūs galite pasirinkti, kad Jūsų skelbime Svetainės naudotojas matytų šią Jūsų asmeninę informaciją: vardas, pavardė, miestas, savivaldybė, telefono numeris, lytis (nurodoma kategorijoje „Pažintys “).
Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra paslaugų sutarties su Jumis vykdymas.
6.3 Jūsų skelbimuose pateikiami duomenys.
Jus, naudodamiesi mūsų paslaugomis Svetainėje, siekdami vykdyti komercinius sandorius, talpinate įvairaus turinio skelbimus Svetainėje. Mes galime tvarkyti Jūsų skelbimų informaciją, tam, kad galėtume ją paskelbti, o taip pat Svetainės ir paslaugų administravimo tikslais, siekiant užtikrinti, kad skelbimų turinys atitinka Svetainės taisyklėse numatytus reikalavimus.
Skelbimai yra kuriami ir skelbiami Jūsų valia ir jų turinys (talpinama informacija) išimtinai priklauso nuo Jūsų valios (kiek tai nepažeidžia reikalavimų, numatytų Svetainės taisyklėse dėl skelbiamo turinio). Jūsų skelbimų turinys yra matomas Svetainės lankytojams.
Šių Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra paslaugų sutarties su Jumis vykdymas.
6.4 Finansinių operacijų duomenys
Alio.lt siekdama užtikrinti tinkamą reklaminių paslaugų vykdymą (sąskaitos papildymą ir reklamos paslaugų Jūsų skelbimui užsakymą) tvarko su Jūsų vykdytu apmokėjimu susijusią informaciją (Jūsų vardas, pavardė, sąskaitos numeris, operacijos data, operacijos suma, paskirtis).
Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra paslaugų sutarties su Jumis vykdymas.
Šių duomenų kiti asmenys matyti negali.
6.5 Jūsų susirašinėjimo duomenys, komentarai bei IP adresas skelbimuose (Komunikacijos duomenys)
Jums naudojantis mūsų paslaugomis mes rinksime Jūsų susirašinėjimo su kitais veiklos dalyviais (vartotojais) turinį (žinutes), Jūsų komentarus, kuriuos parašote skelbime, bei IP adresus. Mums yra svarbu tvarkyti Komunikacijos duomenis siekiant apsisaugoti nuo galimų teisinių ginčų.
Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra paslaugų sutarties su Jumis vykdymas bei mūsų tesėtas interesas siekiant apsisaugoti nuo galimų teisinių ginčų ar Svetainės naudotojų pretenzijų.
6.6 Tikslai, kuriais tvarkome Jūsų duomenis
Kiek neaptarta 6.2 skyriuje, Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais: paslaugų teikimo bei naudojimosi Svetaine tikslais (sudarydami sąlygas jums talpinti ir skelbti skelbimus, Jūsų identifikacijos tikslais, sudarydami sąlygas bendrauti su kitais veiklos dalyviais (vartotojais), siųsdami jums žinutes, būtinas, kad galėtume teikti savo paslaugas, teikdami jūsų sandorių su mumis istoriją, kad galėtume teikti savo paslaugas be techninių klaidų ir kad galėtume atpažinti ir pašalinti identifikuotas klaidas); asmenų teisių užtikrinimo, mūsų Svetainės gerinimo, neleistinos veiklos atpažinimo ir prevencijos, sistemos saugumo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais (Alio.lt tvarko veiklos dalyvių (vartotojų) el. pašto adresą).
6.7 Saugumas
Prieiga prie Jūsų paskyros saugoma Jūsų nustatytu slaptažodžiu. Niekam neatskleiskite savo slaptažodžio. Prašome atkreipti dėmesį, kad duomenų perdavimas internetu (pvz. elektroniniu paštu) ne visada yra visiškai saugus ir neįmanoma užtikrinti, kad trečiosios šalys prie jų neprisijungs.
Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo. Prieiga prie jūsų Duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga šioje duomenų apsaugos politikoje aprašytais tikslais. Tokius asmenis saisto taikomi duomenų apsaugos įstatymai. Teisės aktų nustatytais atvejais, esant Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimo atvejui, mes nedelsiant susisieksime su Jumis bei su priežiūros institucija ir suteiksime visą reikiamą informaciją, o taip pat visada imsimės visų atitinkamų priemonių siekiant išvengti neigiamų pasekmių Jums kilimo ar kuo labiau jas sumažinti.
6.8 Jūsų asmens duomenų gavėjai
Tam tikri Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiai kaip IT ar debesijos paslaugas teikiančiai bendroviai AB „Telia Lietuva” (pvz. nuomojantis serverius iš IT bendrovės, Jūsų asmens duomenys bus fiziškai talpinami (saugomi) pas minėtą IT bendrovę). Taip pat tam tikri Jūsų asmens duomenys (telefono numeris) gali būti perduoti IT, komunikacijos ir telekomunikacijos paslaugas teikiančiai bendrovei UAB „Verozona” (pvz. Jums teikiant SMS mokėjimų paslaugas, paskyros slaptažodžio priminimo, registracijos patvirtinimo ir skelbimo redagavimo kodų paslaugas, Jūsų asmens duomenys bus fiziškai talpinami (saugomi) pas minėta IT). Kiti Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, IP adresas) gali būti perduotas mūsų įgaliotai duomenų tvarkytojams, tokiems kaip elektroninių laiškų marketingo ir automatizavimo paslaugas teikiančiai bendrovei SAS „SendinBlue” (pvz. Jums teikiant automatinių-informacinių žinučių ir rinkodaros pasiūlymų paslaugas, Jūsų asmens duomenys bus fiziškai talpinami (saugomi) pas minėtą elektroninių laiškų marketingo ir automatizavimo paslaugas teikiančią bendrovę). Iš savo duomenų tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik taip, kiek mes juos įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų. Taip pat užtikriname, kad duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis sudarytomis sutartimis su trečiosiomis šalimis bei teisės aktais. Tam tikromis aplinkybėmis mūsų išoriniams paslaugų teikėjams gali būti suteikta prieiga prie jūsų asmens duomenų, tačiau tik nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Pagal sutartį, tokios trečiosios šalys yra įpareigotos užtikrinti, kad jų duomenų apsaugos lygis yra bent jau lygiavertis tam, kurį užtikriname mes ir taikomi teisės aktai. Nuolatos stebime atitiktį mūsų nurodymams, duomenų apsaugos lygiams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju. Jei turite klausimų dėl mūsų paslaugų teikėjų, prašome susisiekti šiuo el. pašto adresu: pagalba@alio.lt.
Jūsų asmens duomenys trečiam asmeniui bus atskleisti, jeigu mus įpareigos galiojantis teisės aktas ar teismo sprendimas.
Taip pat Jūsų asmens duomenis esant Jūsų pageidavimui (sutikimui) mes perduosime bet kuriam suinteresuotam subjektui.
Jums įkėlus skelbimą, Jūsų telefono numeris (privalomai) bei kiti duomenys (jums pageidaujant: miestas, vardas, pavardė, lytis) bei skelbimo turinys, komentarų turinys yra laisvai prieinami internete ir dėl to įtraukiami į išorinių paieškos sistemų rezultatus. Dėl šios priežasties patariame jums neskelbti jokių adresų, elektroninio pašto adresų, jautrios ar privačios informacijos.
6.9 Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis
Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis naudosime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principų;
 • Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokios apimties, kiek būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
 • Jūsų asmens duomenys bus renkami tik dėl teisėtų tikslų, kuriuos mes aiškiai Jums nurodėme ir nebus naudojami bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su minėtais tikslais;
 • Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir nuolatos atnaujinami;
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai);
 • Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį.

6.10 Kiek laiko Alio.lt saugos Jūsų asmens duomenis
Kiek tai neaptarta ankstesniuose šios privatumo politikos skyriuose, nurodome, kad Jūsų asmens duomenis mes saugojame tik tiek, kiek yra būtina tikslams, dėl kurių tie duomenys buvo surinkti, pasiekti. Tam tikrų duomenų saugojimo laikotarpiai yra sąlygoti teisės aktų – tokiais atvejais Alio.lt atitinkamus Jūsų asmens duomenis saugos tiek laiko, kiek yra įpareigotas minėto teisės akto. Tiesioginės rinkodaros tikslais Alio.lt Jūsų duomenis saugo ne ilgiau nei 2 (du) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie paskyros nesant Jūsų aktyvių skelbimų.
Veiklos dalyvių (vartotojų) žinutės yra saugomos žinučių archyve. Žinutės saugomos ir po to kai ištrinamas su žinute susijęs skelbimas ir/ar baigiasi tokio skelbimo galiojimo laikas. Klientas pats gali ištrinti žinutes iš savo žinučių archyvo. Klientas gali prašyti Alio.lt ištrinti žinutes. Tokiu atveju žinutės bus nematomos Jums, bet saugomos Alio.lt duomenų bazėje Taisyklių nustatyta tvarka, ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo perkėlimo į archyvą.
Mūsų susirašinėjimas su Jumis saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos.
Svetainės naudotojų komentarai skelbimuose saugomi 1 (vienerius) metus nuo patalpinimo datos.
Visus kitus asmens duomenis, nurodytus šioje privatumo politikoje – 1 (vienerius) metus nuo tos dienos, kai bus ištrinta jūsų paskyra arba tris mėnesius po to, kai jūsų paskyra bus neaktyvi penkerius metus.
Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.
6.11 Jūsų turimos teisės, susijusios su jūsų duomenimis:
Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:

 • būti informuoti apie duomenis, kuriuos tvarkome, ir pareikalauti šių duomenų kopijos (teisė būti informuotam);
 • reikalauti pataisyti netikslius duomenis ir, vadovaujantis tvarkymo pobūdžiu, papildyti trūkstamus duomenis (teisė į ištaisymą). Visus duomenis, kuriuos patys aktyviai pateikiate mums Svetainėje, bet kuriuo metu taip pat galite pakeisti patys savo paskyroje;
 • esant pagrindui, reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištrinti (teisė į ištrynimą);
 • reikalauti apriboti jūsų duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus (teisė apriboti tvarkymą);
 • Kai jūsų Duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, galite prieštarauti tokiam Tvarkymui (teisė prieštarauti);
 • iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis (arba reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • reikalauti, kad Alio.lt sunaikintų Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus;
 • Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
 • Savo sutikimą gauti naujienlaiškius (tiesioginę rinkodarą) galite atšaukti paspaudus atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške bei prisijungęs prie savo paskyros Svetainėje.
 • Taip pat turite teisę, bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą, kurį suteikėte registruodamiesi ar naudodamiesi mūsų paslaugomis. Toks atsisakymas nepaveiks duomenų tvarkymo, įvykdyto iki atsisakymo ir paremto suteiktu sutikimu, teisėtumo.

Aukščiau išvardintas savo teises Jūs galite įgyvendinti pateikdami mums rašytinį prašymą/pranešimą šiuo elektroninio pašto adresu: pagalba@alio.lt Įsipareigojame Jūsų prašymą/pranešimą išnagrinėti ir priimti atitinkamą sprendimą bei Jums apie jį pranešti per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo/pranešimo gavimo dienos.
6.12 Privatumo politikos keitimas
Dėl nuolatinio savo paslaugų vystymo bei tobulinimo, pasiliekame sau teisę pakeisti šią privatumo politiką bet kuriuo metu, vadovaudamiesi taikytinais įstatymais. Visi pakeitimai bus publikuojami šiame puslapyje ir įsigalios nedelsiant. Dėl nurodytų aplinkybių, šį puslapį turėtumėte tikrinti nuolat.

7. Slapukai ir jų naudojimas

7.1. Kad ALIO.LT svetainė tinkamai veiktų, ji į Kliento įrenginį įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią ALIO.LT svetainė Klientui joje apsilankius išsaugo Kliento kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Dėl to interneto ALIO.LT svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Kliento veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Klientui nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.
7.2. ALIO.LT naudoja slapukus siekiant nustatyti Klientų lankymosi Svetainėje įpročius, pagerinti Klientų patirtį lankantis Svetainėje, suteikti personalizuotas paslaugas Klientams. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Klientas naudojasi Svetaine, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Klientas atvyko į ALIO.LT Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Jeigu Klientas yra registruotas vartotojas, tai gali būti duomenys, koks Kliento vartotojo vardas ir el. pašto adresas, kurie gali būti apdorojami serveryje registruojantis. Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais.
7.3. Slapukais gaunamą informaciją ALIO.LT naudoja tokiais tikslais:
7.3.1. nustatyti grįžtančius, registruotus Klientus siekiant atverti tokiems Klientams jų užsakytą Turinį ar Paslaugas;
7.3.2. siekiant išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams Svetainės Klientams;
7.3.3. Kliento vartojimo įpročių stebėsenai siekiant pateikti būtent Kliento aktualų turinį ir tobulinti portalą pagal Kliento pageidavimus;
7.3.4. Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui;
7.4. Slapukus Klientui gali įrašyti ir Svetainėje reklaminius skelbimus rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent Klientui ir atitikti Kliento interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas Klientas matytų tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
7.5. ALIO.LT svetainėje naudojamį įvairių rūšių slapukai ir panašios technologijos, kurių kiekviena turi specifinę funkciją. ALIO.LT Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
7.5.1. techniniai slapukai – šie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte naršyti Svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių Svetainės sričių. Be šių slapukų Klientas negalėtų naudotis Svetainės paslaugomis;
7.5.2. funkciniai slapukai – šie slapukai leidžia Svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini Svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį;
7.5.3. analitiniai slapukai – šie Slapukai naudojami mūsų svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. ALIO.LT šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. Svetainė naudoja tam tikrų trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai, įdiegia savo slapukus.
7.5.4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – šie slapukai naudojami norint parodyti Paslaugas, kurios galėtų dominti Klientą ar pasiūlyti panašias Paslaugas (Turinį), kurias jau Klientas žiūrėjo;
7.5.5. trečiųjų šalių slapukai – šie slapukai leidžia Klientui matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. ALIO.LT neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama. ALIO.LT pateikia jai žinomą informaciją apie trečiųjų šalių privatumo politiką ir slapukų naudojimą;
7.5.6. socialinių tinklų slapukai – šie slapukai yra būtina norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti ALIO.LT Svetainės informaciją. Pavyzdžiui, norint pasidalinti savo paskyroje skelbimu draugams arba išreikšti patikimą. Socialinių tinklų slapukai neįtakoja navigacijos Svetainėje.
7.6. Klientas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda tokiais būdais:
7.6.1. pirmą kartą atlikdamas registraciją ALIO.LT portale;
7.6.2. jei Kliento naršyklė priima slapukus – neištrindamas jų ir/ar nepakeisdamas;
7.6.3. Svetainėje, registracijos anketose ir/ar paskyrose pateiktoje ALIO.LT nuorodoje apie slapukus paspaudęs „sutinku“ žymą.
7.7. Kliento sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 3 (trejus) metus.
7.8. Klientas sutikimą dėl slapukų naudojimo gali atšaukti pakeisdamas naršyklės duomenis (ištrindamas slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.), taip pat registracijos metu.
7.9. Slapukų atsisakymas. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Klientas gali pasirinkti ar nori priimti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdamas naudojamos naršyklės nustatymus. Kad pašalintų slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Klientas turės sekti telefono arba telefono programinės įrangos naudojimo instrukciją. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas, tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Jeigu Klientas ištrins slapukus iš savo kompiuterio, jam teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis Svetainėje. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta adresu AllAboutCookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.
7.10. ALIO.LT gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.
7.11. Informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama žemiau.
7.11.1. ALIO.LT naudojami slapukai:

Slapukas

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

PHP sesijos ID

PHPSESSID

Identifikuoti vartotoją tarp puslapių atvertimų

Įeinant į puslapį

Amžinai

Unikalus ID

Slapuko juosta

cookiebar

Slapuko juostos paslėpimas

Įeinant į puslapį

3 metai

0 arba 1

Google Analytics (GA) kliento ID

cientId

Identifikuoti vartotojų skambučių kiekius

Įeinant į puslapį

30 dienų

Unikalus GA ID

7.11.2. ALIO.LT naudojamų statistinių įrankių slapukai:

Slapukas

Slapuko pavadinimas

Galiojimo laikas

ls.hit.gemius.pl

Gdyn

8 metus

accounts.google.com

NID

9 mėn.

7.11.3. Tretieji asmenys, rinkodaros ir reklamos tikslais galintys naudoti slapukus Klientų atžvilgiu:

Slapukų teikėjo pavadinimas

Slapuko teikėjo veikla/ Naudojimo tikslas

Detalesnė informacija ir slapukų valdymas

„Adnet media“

Reklaminių skydelių transliavimo sprendimai

https://adnetmedia.lt/slapuku-politika/

7.12. Aukščiau nurodyti tretieji asmens reklamos tikslais gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Kliento informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus tiek ir nuolatinius slapukus, galiojančius tam tikrą laiko tarpą. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus ir privatumo politiką Klientas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika.
7.13. ALIO.LT nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos, todėl Klientas pats savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Klientas gali pašalinti trečiųjų asmenų slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas. ALIO.LT sieks, kad informacija apie trečiųjų asmenų instrukcijas būtų tiksli ir tinkama, taip pat stengsis laiku atnaujinti ir/ar papildyti instrukcijas tačiau ALIO.LT neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams.

8. Autorinės teisės
8.1 Alio.lt yra visų teisių į interneto svetainės adresu www.alio.lt turinį bei Alio.lt duomenų bazės savininkas, ir turi išimtinę teisę į jos naudojimą. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas interneto svetainės adresu www.alio.lt turinio pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas be raštiško Alio.lt leidimo, yra autorinių teisių pažeidimas, atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Skelbimų davėjams, jų Skelbimų atžvilgiu.
8.2 Veiklos dalyvis sutinka, kad Alio.lt turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas ir kitą turinį reklaminiais tikslais, neatskleisdamas asmeninės veiklos dalyvio informacijos. Nei Alio.lt, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ar kitą veiklos dalyvio publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti veiklos dalyviui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

9. Sąlygų keitimas
9.1 Alio.lt turi teisę iš dalies arba visiškai keisti Taisykles. Jei jūs dalyvausite Alio.lt veikloje po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad jūs su jais sutinkate.

10. Taikytina teisė
10.1 Alio.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Alio.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

11. Mūsų kontaktinė informacija
ALIO.LT (DELFI, UAB)
Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika
https://www.alio.lt/kontaktai.html