Visi miestai
Visi miestai
Visi skelbimai
Visi skelbimai Transportas Nekilnojamasis turtas Statyba, remontas Viskas namams Telefonai Darbas, mokslas Technika Laisvalaikis Drabužiai Kompiuterija Verslas Viskas nemokamai Prekės vaikams
SKELBIMŲ PORTALO ALIO.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS (atnaujinta 2022-06-03)

SKELBIMŲ PORTALO ALIO.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS (atnaujinta 2022-06-03)

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Apie mus

UAB „Delfi“, juridinio asmens kodas 125483974, buveinės adresas Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika, yra interneto svetainės www.alio.lt Taisyklėmis nustatytos skelbimų patalpinimo Interneto svetainėje alio.lt (toliau – Interneto svetainė) valdytojas ir per ją teikiamų paslaugų teikėjas (toliau – mes arba tiesiog alio.lt).

Susisiekti su mumis galite:

El. paštu pagalba@alio.lt

Telefonu 8 (5) 266 77 20 (darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.).

1.2. Teisiškai įpareigojantis dokumentas

Šiame dokumente yra pateikiamos naudojimosi Interneto svetaine ir per ją teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – Taisyklės). Taisyklės yra taikomos naudojant bet kurias mūsų per Interneto svetainę teikiamas paslaugas, įskaitant prieigą prie Interneto svetainės (lankymąsi Interneto svetainėje, skelbimų peržiūrą ir pan.), paskyros Interneto svetainėje sukūrimą, skelbimų talpinimą, mokamų paslaugų užsakymą, komunikaciją per Interneto svetainėje įdiegtą susirašinėjimo programėlę ir pan. (toliau viskas kartu – Paslaugos).

Šios Taisyklės, kartu su dokumentais, į kuriuos šiose Taisyklėse daromos nuorodos (jei tokių būtų), yra teisinę galią turintis (teisiškai įpareigojantis) susitarimas dėl Interneto svetainės naudojimo tarp mūsų ir Interneto svetainės lankytojų. Atidžiai perskaitykite Taisykles ir kitus dokumentus, į kuriuos Taisyklėse yra daromos nuorodos (jei tokių būtų). Jei kurios nors Taisyklių sąlygos Jums yra nepriimtinos ir su jomis nesutinkate, prašome nesinaudoti Interneto svetaine.

Lankydamiesi Interneto svetainėje patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis Taisyklėse išdėstytų naudojimosi Interneto svetaine sąlygų. Interneto svetainės paskyrą kuriantys ir (ar) skelbimus talpinantys Interneto svetainės naudotojai savo susipažinimą ir sutikimą su Taisyklėmis išreiškia pažymėdami atitinkamą varnelę prieš sukurdami Interneto svetainės paskyrą ar patalpindami skelbimą (varnelės pažymėjimas kartu su registracija ar skelbimo įdėjimu yra laikomas sutarties tarp mūsų ir interneto svetainės naudotojo sudarymu).

Naudodamiesi Paslaugomis ir sutikdami su šiomis Taisyklėmis patvirtinate, kad esate ne jaunesnis kaip 14 metų amžiaus. Jei esate jaunesnis nei 18 metų amžiaus, taip pat patvirtinate, kad: (a) esate gavęs savo tėvų ar globėjų sutikimą naudotis Paslaugomis; (b) gerai suprantate visas Taisyklių sąlygas, įskaitant ir tai, kad naudojimasis Paslaugomis gali nulemti sutartinių teisinių pareigų trečiųjų asmenų atžvilgiu atsiradimą (pareigos pirkti arba parduoti daiktą, suteikti arba atsiskaityti už suteiktas paslaugas atsiradimą ir pan.). Asmenims, nesulaukusiems 18 metų amžiaus ir neturintiems tėvų ar globėjų sutikimo, naudotis Paslaugomis draudžiama.

1.3. Taisyklių pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti, pakeisti ar papildyti Taisykles ar bet kuriuos kitus dokumentuos, į kuriuos Taisyklėse yra daromos nuorodos. Atnaujintos taisyklės bus paskelbtos interneto svetainėje ir taikomos nuo jose nurodytos aktualios redakcijos datos. Lankydamiesi Interneto svetainėje po Taisyklių pakeitimo, patvirtinate, kad susipažinote su pakeistomis Taisyklėmis ir sutinkate jų laikytis.

Jei esate registruotas naudotojas, apie Taisyklių pakeitimus būsite iš anksto informuojamas paskyroje nurodytu el. pašto adresu ir (arba) telefono numeriu. Jei po tokio pranešimo ir toliau naudositės Interneto svetaine, bus laikoma, kad sutinkate su pakeistomis Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

Iki Taisyklių pakeitimo pateiktiems užsakymams, paskelbtiems skelbimams (t. y. iki Taisyklių pakeitimo pradėtoms teikti paslaugoms) ir toliau bus taikoma jų pateikimo metu galiojusi Taisyklių redakcija.

1.4. Privatumo nuostatos

Naudojimasis Paslaugomis nulemia, kad mes didesne ar mažesne apimtimi (priklausomai nuo to, kokiomis konkrečiomis Paslaugomis naudojatės) tvarkome Jūsų asmens duomenis. Tvarkydami asmens duomenis užtikriname jų saugumą ir tvarkymo atitiktį asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Informacija apie mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą yra pateikta atskirame dokumente – Privatumo politikoje.

2. NAUDOJIMASIS INTERNETO SVETAINE

2.1. Interneto svetainės paskirtis ir Jūsų santykiai su trečiaisiais asmenimis

Suteikdami prieigą prie interneto svetainės, mes suteikiame Jums virtualią erdvę, kurioje galite ieškoti kitų paskelbtų skelbimų, rašyti juos paskelbusiems asmenims tiesiogines žinutes, patys paskelbti savo skelbimus ir pan. Interneto svetaine naudotis galima tiek siekiant patenkinti asmeninius poreikius, tiek ir verslo tikslais (tiek, kiek tai suderinama su šių Taisyklių reikalavimais).

Mes negarantuojame nuolatinio Interneto svetainės veikimo ir galime bet kada pakeisti ar panaikinti visas ir bet kokias Interneto svetainės funkcijas.

Mes, kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjas, kitų asmenų prašymu saugantis jų pateiktą informaciją, neatsakome už tokios informacijos turinį ir neturime jokios pareigos savo iniciatyva stebėti ir vertinti kitų asmenų skelbiamo turinio atitikties teisės aktams ar šių Taisyklių reikalavimams. Naudodamiesi Interneto svetaine patvirtinate, jog suprantate, kad visi Interneto svetainėje esantys skelbimai ir turinys yra pateiktas trečiųjų asmenų, paslaugas arba prekes siūlo, su jumis bendrauja ir sutartis sudaro tretieji asmenys. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų asmenų į Interneto svetainę įkeltą turinį.

Mes turime teisę savo iniciatyva stebėti, kaip Interneto svetainės lankytojai laikosi šių Taisyklių reikalavimų, tačiau neprivalome to daryti. Pastebėjus teisės aktų ar šių taisyklių reikalavimų neatitinkantį skelbimą, prašome mums apie tai pranešti paspaudžiant skelbime esantį laukelį „pranešti apie pažeidimą“ ir užpildant pranešimo formą. Mes įsipareigojame per įmanomai trumpiausią laiką įvertinti Jūsų pranešimą ir imtis priemonių, kad nustatytas pažeidimas būtų pašalintas.

Naudodamiesi Interneto svetaine patvirtinate, jog žinote ir suprantate, kad mes netikriname ir neturime pareigos Interneto svetainės naudotojų (įskaitant ir skelbimus publikuojančių) asmenų tapatybės bei negalime užtikrinti, kad bet kokia Interneto svetainės naudotojų apie save pateikiama informacija atitinka tikrovę.

Bet koks bendravimas su skelbimus Interneto svetainėje įdėjusiais asmenimis, mokėjimų atlikimas, susitarimai dėl prekių ir (ar) paslaugų teikimo ir jų teikimas, sukuria sutartinius santykius tarp Jūsų ir skelbimą įdėjusio asmens. Alio.lt nėra šių santykių šalis ir neprisiima jokios atsakomybės dėl naudojantis Interneto svetaine sudarytų sandorių.

Kaip ir bet kokios kitos veiklos internete atveju, rekomenduojame būti atidiems, rūpestingai vertinti pateikimą informaciją ir imtis visų reikiamų atsargumo priemonių.

2.2. Veiksmai, kuriuos draudžiama atlikti naudojantis Interneto svetaine

Naudojantis Interneto svetaine, draudžiama (pavyzdinis (negalutinis) draudžiamų veiksmų sąrašas):

 • bet kokiu būdu modifikuoti visą ar dalį Interneto svetainės, naudoti ją atvirkštinės inžinerijos tikslais;
 • panaikinti Interneto svetainėje, bet kokiame Interneto svetainėje skelbiamame turinyje, įskaitant skelbimus, esančią informaciją apie autorines teises, prekių ženklus, bet kokias kitas teises, ant nuotraukų esančius alio.lt ar kitus vandens ženklus ir pan.
 • pažeidinėti bet kokių teisės aktų reikalavimus, įskaitant nustatančius reikalavimus reklamai, privatumo apsaugai, lygių galimybių užtikrinimui ir pan.
 • publikuoti skelbimus ar pateikti kitą informaciją, kurioje būtų minimi ar pateikiamos užuominos apie su alio.lt konkuruojančius ūkio subjektus, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama pasinaudoti tokių konkuruojančių ūkio subjektų paslaugomis;
 • atlikti bet kokius veiksmus ar pateikti informaciją, kuria sąmoningai siekiama pakenkti alio.lt ar bet kokių kitų asmenų geram vardui ir reputacijai;
 • naudoti bet kokias automatizuotas priemones (įrangą, programas ir pan.) Interneto svetainei pasiekti, informacijai iš jos išgauti ir pan.
 • naudoti Interneto svetainę ar bet kurią jos dalį bet kokios duomenų bazės sudarymo ir (ar) papildymo tikslais;
 • rinkti ir naudoti informaciją apie Interneto svetainės naudotojus bet kokiu kitu tikslu, išskyrus sąžiningą reagavimą į jų paskelbtus skelbimus;
 • per Interneto svetainę reklamuoti ar užsiimti apklausų atlikimu, konkursų organizavimų, tinkliniu marketingu, piramidės schemos veiklomis, bet kokiomis „greito praturtėjimo“ akcijomis, nepageidaujamų el. pranešimų siuntimu per Interneto svetainę ir pan.;
 • apsimesti bet kokiu kitu asmeniu (fiziniu ar juridiniu), įskaitant, bet neapsiribojant, kito asmens ar neteisingų savo kontaktinių duomenų nurodymą;
 • apgaudinėti arba klaidinti bet kurį asmenį (fizinį ar juridinį);
 • kurti Interneto svetainės naudotojų paskyras automatizuotais būdais, arba turint nesąžiningų ar neteisėtų tikslų, taip pat susikurti daugiau nei vieną naudotojo paskyrą;
 • kopijuoti Interneto svetainėje pateikiamą turinį bet kokiais kitais nei asmeninio naudojimo tikslais;
 • naudoti bet kokią priemonę (įrangą, programą ir pan.), kuri trikdytų ar galėtų potencialiai sutrikdyti, daryti neigiamą poveikį tinkamam Interneto svetainės veikimui;
 • atlikti bet kokius veiksmus, kurie nepagrįstai apkrautų ar galėtų apkrauti mūsų IT infrastruktūrą;
 • įkelti, paskelbti ar bet kokiu kitu būtų naudojantis Interneto svetaine perduoti medžiagą (bet kokį turinį), įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės objektais, kurios Jūs neturite teisės skelbti;
 • įkelti, paskelbti ar bet kokiu kitu būdu naudojantis Interneto svetaine perduoti medžiagą (bet kokį turinį), kuris yra nepadorus, įžeidžiantis, žeminantis garbę ir orumą (dalykinę reputaciją), skatinantis bet kokio pobūdžio neapykantą ir (ar) nusikaltimus ir pan.

Mes turime teisę apriboti arba panaikinti Jūsų prieigą prie Interneto svetainės dėl šiurkštaus arba pasikartojančio Taisyklių pažeidimo. Mes taip pat turime teisę savo nuožiūra be įspėjimo atsisakyti skelbti, pakeisti arba panaikinti bet kokį Interneto svetainėje Jūsų paskelbtą turinį. Tais atvejais, kai pagal teisės aktus turėsime tokią pareigą, informuosime jus apie priežastis, dėl kurių buvo apribota ar panaikinta Jūsų teisė naudotis Paslaugomis (jei toks informavimas bus įmanomas).

3. SKELBIMŲ TALPINIMAS IR ALIO.LT PASKYRA

3.1. Skelbimų talpinimas

Skelbimus Interneto svetainėje gali sukurti tiek asmenys, susikūrę paskyrą Interneto svetainėje, tiek ir tokios paskyros neturintys asmenys. Skelbimai publikuojami nemokamai, sudarant galimybę užsisakyti tam tikrai mokamas Paslaugas, pagerinančias skelbimų matomumą ir pan. (daugiau informacijos apie mokamas Paslaugas pateikta 7 skyriuje „MOKAMOS PASLAUGOS“).

Skelbimus talpinti gali tik asmenys, patvirtinę savo telefono numerį ir (arba) el. pašto adresą (patvirtinama arba kuriant paskyrą, arba, jei skelbimą talpinantis asmuo neturi alio.lt paskyros – kiekvieną kartą talpinant skelbimą). Skelbimai turi atitikti teisės aktų ir šių Taisyklių reikalavimus.

Jei skelbimą paskelbęs asmuo neturi alio.lt paskyros, jam po skelbimo paskelbimo yra išsiunčiamas skelbimo redagavimo kodas. Skelbimą sukūręs asmuo įsipareigoja saugoti redagavimo kodą ir neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Interneto svetainėje suvedus redagavimo kodą, skelbimą sukūrusiam asmeniui (asmeniui, kuriam yra žinomas redagavimo kodas) yra sudaroma galimybė redaguoti skelbimą arba jį ištrinti. Pametus ar pamiršus redagavimo kodą, jį galima pakartotinai atsisiųsti į kuriant skelbimą nurodytą telefono numerį. Instrukcija, kaip tai padaryti, yra pateikta Interneto svetainėje.

Alio.lt paskyrą turintys Interneto svetainės lankytojai savo skelbimus gali valdyti (laikinai paslėpti, ištrinti ir pan.) prisijungę prie savo alio.lt paskyros.

Jei skelbimas nėra ištrinamas arba paslepiamas (mūsų arba jį paskelbusio asmens), jis yra viešai skelbiamas 2 mėnesius nuo pradinio publikavimo (jei nėra užsakyta jokių mokamų Paslaugų). Šis terminas yra automatiškai pratęsiamas kiekvienu skelbimo redagavimo (atnaujinimo) atveju.

3.2. Alio.lt paskyra

Alio.lt paskyrą gali nemokamai susikurti bet kuris Interneto svetainės lankytojas. Alio.lt paskyrą kuriantis asmuo įsipareigoja paskyroje nurodyti tik teisingą informaciją, alio.lt paskyra naudotis tik asmeniškai, naudoti pakankamo sudėtingumo slaptažodžius, tinkamai saugoti prisijungimo duomenis ir neatskleisti jų jokiems tretiesiems asmenims, nekurti daugiau nei vienos alio.lt paskyros.

Per alio.lt paskyrą prieinami Interneto svetainės, skelbimų valdymo ir pan. funkcionalumai yra nurodyti Interneto svetainėje. Mes turime teisę bet kada panaikinti ar pakeisti ar papildyti dalį ar visus alio.lt paskyros funkcionalumus.

Registruoti alio.lt lankytojai yra skirstomi į privačius asmenis ir įmones. Kuriant paskyrą yra preziumuojama, kad ją kurią privatus (fizinis) asmuo. Vartotojo tipą galite bet kada pakeisti paskyros skiltyje „Mano duomenys“. Jei nustatysime, kad esate nurodę neteisingą vartotojo tipą (ar nepakeitę jo į teisingą), vartotojo tipą neinformuodami Jūsų galime pakeisti ir savo iniciatyva.

Paskyrą galite bet kada ištrinti, susisiekdami su mumis Taisyklių skiltyje „Apie mus“ nurodytais kontaktais.

Paskyra be atskiro pranešimo yra panaikinama, jei prie jos nebuvo prisijungta bent 5 metus ir suėjus šiam terminui paskyroje nėra pinigų. Jei prie paskyros nebuvo prisijungta bent 5 metus, bet paskyroje vis dar yra pinigų, paskyra gali būti panaikinama tik informavimus apie tai paskyrą sukūrusį asmenį ne mažiau kaip prieš 1 mėnesį iki paskyros panaikinimo. Informuojama išsiunčiant pranešimą paskyroje nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu. Jei per 1 mėnesį nuo pranešimo išsiuntimo paskyrą sukūręs asmuo neprisijungia prie paskyros ir neinformuoja apie norą ir toliau turėti alio.lt paskyrą, paskyra ir visi joje esantys duomenys yra panaikinami (ištrinami). Paskyra taip pat be atskiro pranešimo ir nepriklausomai nuo to, ar ir kiek joje yra likę pinigų, gali būti panaikinama, jei jos turėtojas šiurkščiai arba pakartotinai pažeidžia bet kurią ar bet kurias Taisyklių arba taikytinų teisės aktų nuostatas.

4. REIKALAVIMAI SKELBIMŲ TURINIUI

Reikalavimai skelbimų turiniui

Už skelbimų turinį yra atsakingi tik skelbimus talpinantys asmenys. Naudodamiesi Paslaugomis patvirtinate, kad suprantate, jog tik Jūs būsite atsakingas už naudojantis Paslaugomis viešai paskelbtą ar privačiai perduotą turinį ir būsite atsakingas už bet kokias klaidas ar netikslumus.

Siekdami užtikrinti kuo geresnę Interneto svetainės lankytojų (potencialių skelbimus talpinančių asmenų pirkėjų / klientų / darbuotojų / darbdavių ir pan.) patirtį, skelbimams taikome tokius reikalavimus:

 • viename skelbime gali būti siūlomas / ieškomas / reklamuojamas tik vienas objektas (prekė, paslauga);
 • vienu metu alio.lt duomenų bazėje gali būti tik vienas to paties naudotojo skelbimas dėl to paties objekto (prekės, paslaugos); draudžiama skelbti to paties objekto skelbimus skirtingose alio.lt duomenų bazės teminėse kategorijose;
 • skelbimas turi būti patalpintas objektą (prekę, paslaugą) atitinkančioje alio.lt duomenų bazės teminėje kategorijoje; nustatę, kad skelbimas patalpintas netinkamoje kategorijoje, mes galime bet kada pakeisti kategoriją (perkelti skelbimą į kitą kategoriją); mes nebūsime atsakingi už jokias pasekmes, kurios gali kilti dėl skelbimo perkėlimo į kitą kategoriją (peržiūrų skaičiaus, pažymėjimų sumažėjimą ir pan.);
 • skelbimas gali būti iliustruotas ne daugiau kaip 20 nuotraukų, kuriose privalo būti pavaizduotas tik tikrasis siūlomas pardavimui objektas, įmonės, siūlančios paslaugas/darbą logotipas ar asmens, ieškančio darbo, nuotrauka. Nuotraukos dydis neturi viršyti 10Mb.
 • Kontaktinė informacija privalo būti pateikta tik tam skirtose vietose (laukeliuose), o ne pačiame skelbimo tekste /aprašyme;
 • skelbimuose turi būti pateikta tik tikrovę atitinkanti, tiksli ir išsami informacija;
 • skelbimai turi atitikti visus ir bet kokius Lietuvos Respublikoje taikomus teisės aktus ir šiose Taisyklėse pateiktus reikalavimus (tiek bendrus, tiek skirtus konkrečiai skelbimų publikavimui).

Skelbimus publikuojantiems asmenimis draudžiama (pavyzdinis draudimų sąrašas):

 • publikuoti skelbimus, susijusius su objektais, patenkančiais į Objektų, kuriems skirtus skelbimus draudžiama publikuoti Interneto svetainėje, sąrašą;
 • skelbti Interneto svetainėje jau esančio turinio kopijas (nuotraukas su alio.lt vandens ženklais, kitų asmenų skelbimams identiškus skelbimus ir pan.);
 • talpinti skelbimus dėl prekių, kurių skelbimo publikavimo metu neturite, paslaugų, kurių negalėtumėte suteikti, kitų objektų, kurių negalite pasiūlyti, taip pat objektų, kurių šiuo metu neieškote (jei skelbimo paskirtis ne siūlyti, o ieškoti prekių, paslaugų ar kitų objektų);
 • skelbimo tekstą rašyti didžiosiomis raidėmis;
 • skelbimo pavadinime nenaudoti domeno vardų, įmonių pavadinimų, fizinių asmenų vardų ar pavardžių, pseudonimų ir pan.;
 • skelbimuose nurodyti neteisingus kontaktinius duomenis;
 • skelbti beprasmius skelbimus, kuriais nėra siūloma / ieškoma jokių objektų (prekių, paslaugų ir pan.);
 • Atlikti bet kokius kitus Taisyklių ar bet kokių kitų teisės aktų pažeidimus.

Mes turime teisę tiek gavę pranešimą apie pažeidimą, tiek savo iniciatyva nustatę ar įtardami bet kokį šių Taisyklių pažeidimą, nepranešę Jums ištrinti (visą ar dalį) bet kurį Jūsų patalpintą skelbimą, pakeisti jo turinį, perkelti į kitą teminę kategoriją ir atlikti bet kokius kitus veiksmus, kurių reikia, kad būtų užtikrintas taisyklių laikymasis ir nutraukti mūsų ar kitų asmenų teisių pažeidimai.

5. MOKAMOS PASLAUGOS

5.1. Mokamų Paslaugų teikimo sąlygos

Nors naudotis Interneto svetaine, įskaitant ir skelbimų publikavimą, galite nemokamai, mes taip pat siūlome ir tam tikras mokamas Paslaugas, pavyzdžiui, skelbimo paryškinimą, skelbimo reklamą, žvaigždutes, atnaujinimus ir t.t. Mes galime bet kada pakeisti mokamų Paslaugų asortimentą. Informacija apie kiekvieną konkrečią mokamą Paslaugą (jos kainą, galiojimo terminą ir pan.) yra pateikta Interneto svetainėje ir matoma iki konkrečios mokamos Paslaugos užsakymo.

Už mokamas Paslaugas turi būti atsiskaitoma iš anksto, t. y. bet kuri mokama Paslauga pradedama teikti tik gavus apmokėjimą. Apmokėjimas laikomas gautu nuo piniginių lėšų įskaitymo į mūsų sąskaitą. Atsiskaityti už mokamas Paslaugas galima šiais būdais: bankiniu pavedimu, mokėjimo kortele, sms žinute, arba per iš anksto papildytą alio.lt sąskaitą. Atsiskaitant sms žinute dėl operatorių taikomų mokesčių kaina bus didesnė. Pildant virtualią alio.lt piniginę, nuo tam tikros sumos gali būti suteikiamos premijos (suteikiama daugiau alio.lt eurų nei sumokama), todėl atsiskaitant per alio.lt sąskaitą yra galimybė sutaupyti. Mes turime teisę bet kada pakeisti galimus atsikaitymo būdus.

Jei esate registruotas vartotojas (turite alio.lt paskyrą), informaciją apie Jums suteiktas mokamas paslaugas, atliktus mokėjimus, taip pat ir išrašytas sąskaitas faktūras parsisiųsti galėsite prisijungę prie savo paskyros. Jei esate neregistruotas vartotojas (neturite alio.lt paskyros), sąskaita faktūra Jums bus išsiųsta užsakymo metu nurodytu el. pašto adresu.

Siekiant užtikrinti tinkamą Interneto svetainės veikimą ir Paslaugų teikimą, turime periodiškai atlikti profilaktinius darbus Interneto svetainėje. Stengiamės, kad profilaktiniai darbai nesutrikdytų Paslaugų teikimo, būtų atliekami tuo metu, kai lankytojų srautas Interneto svetainėje yra mažiausias ir pan. Vis dėlto, kai tai objektyviai būtina, mes turime teisę profilaktinių darbų metu laikinai apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą. Tokiu atveju mokamų Paslaugų naudotojai yra informuojami apie profilaktinių darbų pradžią elektroniniu paštu ir/ar kitokiu pranešimu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju mes galime (priklausomai nuo profilaktinių darbų trukmės) pratęsti mokamų Paslaugų teikimą tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti mokamas Paslaugas, analogiškas nesuteiktoms mokamoms Paslaugoms (jei mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

Už mokamas Paslaugas atlikti mokėjimai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai mokama Paslauga nebuvo suteikta dėl mūsų kaltės ir nebėra galimybės jos suteikti (Interneto svetainės veikla nutraukta, konkreti paslauga nebeteikiama ir pan.). Pinigai yra grąžinami tik tais atvejais, jei užsakytos Paslaugos buvo pasiekiamos mažiau nei 90 proc. laiko, kuriam užsakyta konkreti Paslauga. Grąžinama pinigų suma, proporcinga nesuteiktų mokamų Paslaugų laikui. Pinigai grąžinami tokiu pačiu būdu, kokiu buvo atliktas mokėjimas už mokamas Paslaugas, o tuo atveju, jei mokėjimas buvo atliktas siunčiant sms žinutę – Jūsų pasirinktu būdu.

Bet kokios kompensacijos (Paslaugų galiojimo laiko pratęsimas, dalies kainos grąžinimas ir pan.) gali būti taikomos tik tuo atveju, jei Paslaugos buvo pasiekiamos mažiau nei 90 proc. laiko, kuriam buvo užsakyta mokama Paslauga.

Jei mokamomis Paslaugomis naudojatės kaip vartotojas, nurodytos kompensacijų taikymo sąlygos nepanaikina jokių Jums, kaip vartotojui, teisės aktais nustatytų garantijų.

Užmokestis už skelbimus, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas jokiais atvejais.

5.2. Vartotojų teisė atsisakyti sutarties (mokamų Paslaugų užsakymo)

Jei Paslaugomis naudojatės kaip vartotojas, turite teisę per 14 dienų nuo sutarties sudarymo (atskirų mokamų Paslaugų užsakymo) atsisakyti sudarytos sutarties (užsakytų mokamų Paslaugų).

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite mus informuoti pateikdami aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti sutarties. Pareiškime prašome aiškiai nurodyti, kokios konkrečios sutarties (dėl kokių konkrečių Mokamų paslaugų, kada, kokiam skelbimui užsakytų ir pan.) pageidaujate atsisakyti. Jei už mokamas Paslaugas atsiskaitėte atlikdami mokėjimą sms žinute, pareiškime taip pat prašome nurodyti, kokiu būdu pageidaujate gauti grąžinamus pinigus, taip pat visus mokėjimui atlikti reikalingus rekvizitus. Pranešimą prašome pateikti prisijungus prie alio.lt paskyros arba siųsti iš sutarties dėl mokamų Paslaugų teikimo sudarymo metu nurodyto el. pašto adreso.

Galite, bet neprivalote vadovautis žemiau nurodyta pareiškimo forma:

UAB „Delfi“, juridinio asmens kodas 125483974, buveinės adresas Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika, el. paštas pagalba@alio.lt

PAREIŠKIMAS DĖL SUTARTIES DĖL ALIO.LT PASLAUGŲ ATSISAKYMO

Vardas, pavardė:

Užsakant paslaugas nurodytas telefono numeris:

Atsisakomų paslaugų pavadinimas:

Skelbimo, kuriam buvo užsakytos paslaugos ID (jei paslaugos susietos su konkrečiu skelbimu):

Paslaugų užsakymo data:

Data:

Parašas:

Vartotojui atsisakius sutarties, mes ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo grąžinsime Jums visas Jūsų už konkrečias mokamas Paslaugas sumokėtas sumas. Tuo atveju, jei užsakydami mokamas Paslaugas būsite išreiškę prašymą/sutikimą užsakomas mokamas Paslaugas pradėti teikti nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui, iš Jums grąžinamos sumos bus išskaičiuota mokamų Paslaugų, suteiktų iki pareiškimo dėl sutarties atsisakymo, kaina (proporcinga bendrai mokamų Paslaugų kainai ir laikui, kurį buvo naudojamasi mokamomis Paslaugomis). Pinigai yra grąžinami tokiu pačiu būdu, kaip buvo atliktas mokėjimas už mokamas Paslaugas (pervedant į banko sąskaitą, alio.lt sąskaitą ir pan.), išskyrus atvejus, kai mokėjimas buvo atliktas sms žinute (tokiu atveju pinigai bus grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo grąžinimo būdo pasirinkimo ir visų grąžinimui atlikti reikalingų rekvizitų pateikimo).

Jei esate užsisakę automatinį mokamų Paslaugų pratęsimą (prenumeratą), po automatinio mokamų Paslaugų pratęsimo teise atsisakyti sutarties nebegalėsite (išskyrus atvejus, kai nuo pradinio mokamų paslaugų užsakymo praėjo ne daugiau kaip 14 kalendorinių dienų).

6. SKELBIMŲ REITINGAVIMAS (RŪŠIAVIMAS, MATOMUMAS)

Skelbimų reitingavimas

Skelbimai yra rūšiuojami pagal įvarius kriterijus, tačiau visais atvejais paieškos rezultatuose pirmiausiai yra rodomi apmokėti („iškelti“) skelbimai (išskyrus atvejus, kai pagal paieškos kriterijus nėra apmokėtų skelbimų).

Kad skelbimas yra apmokėtas, rodo ant skelbimo nuotraukos esanti žvaigždutė, skelbimo paryškinimas, jo pažymėjimas žodžiu „Top“ ir pan. Kuo daugiau žvaigždučių skelbimas turi, tuo didesnė pinigų suma už jį buvo sumokėta. Tai, kad skelbimas yra pažymėtas žvaigždute, paryškintas ir pan. nereiškia, jog skelbimas yra populiaresnis (daugiau kartų peržiūrėtas), labiau pamėgtas lankytojų, patikimesnis ir pan. Žvaigždutės, paryškinimas ir pan. nurodo ne skelbimo kokybę, o tik jo apmokėjimo faktą.

Skelbimai taip pat yra rūšiuojami pagal jų atnaujinimo laiką, kainą (nuo mažiausios iki didžiausios arba atvirkščiai), populiarumą (peržiūrų skaičių). Pagrindinį skelbimų rūšiavimo kriterijų galite pasirinkti ir keisti patys.

Skelbimus įkėlę asmenys už užmokestį gali užsisakyti automatinį skelbimų atnaujinimą (automatinis skelbimų atnaujinimas yra įtrauktas į galimą užsisakyti mokamų Paslaugų paketą). Skelbime nurodyta jo atnaujinimo data nebūtinai reiškia, kad skelbimą atnaujino (redagavo ir pan.) jį įkėlęs asmuo, skelbimai už užmokestį gali būti atnaujinami ir automatiškai. Kadangi automatinis skelbimo atnaujinimas gali būti tik paslaugų paketo dalis (galimybės atskirai užsisakyti tik automatinį skelbimo atnaujinimą nesudarome), automatiškai atnaujinami skelbimai visais atvejais bus pažymėti kokiu nors ženklu, indikuojančiu skelbimu apmokėjimą (žvaigždute, paryškinimu ir pan.).

7. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Intelektinė nuosavybė

Visos intelektinės nuosavybės teisės (autorių teisės, pramoninės nuosavybės teisės, pavadinimai, know-how, komercinės ir gamybinės paslaptys ir pan.) į Interneto svetainę, jos turinį, visus ir bet kuriuos Interneto svetainės elementus, skelbimus, išskyrus Jūsų pačių kuriant skelbimus pateiktą turinį, priklauso mums arba tretiesiems asmenims, suteikusiems mums licencijas naudoti atitinkamus intelektinės nuosavybės objektus. Jokie mums priklausantys intelektinės nuosavybės objektai negali būti naudojami (atgaminami, padaromi viešai prieinamais, platinami, keičiami, panaudojami kuriant kitus kūrinius ir pan.) be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo. Leistinu yra laikomas tik skelbimo viešinimas (pasidalinimas skelbimu) pateikiant nuorodą į jį.

Įkeldami skelbimą į Interneto svetainę Jūs patvirtinate garantuojate, kad skelbimo turinys, įskaitant ir jame esančias nuorodas, nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių, kad esate gavę visus reikiamus teisių turėtojų leidimus, licencijas ir (ar) sutikimus naudoti ir skelbti atitinkamą turinį (tuo atveju, jei teisės į skelbiamus intelektinės nuosavybės objektus priklauso ne Jums). Kilus įtarimų, kad šis patvirtinimas gali neatitikti tikrovės, mes turime teisę nedelsdami pašalinti atitinkamą skelbimą.

Kai naudodamiesi Interneto svetaine ir per ją teikiamomis Paslaugomis, perduodate (įvedate, įkeliate, siunčiate ir pan.) kokį nors turinį, Jūs suteikiate mums visas ir bet kokias turtines autoriaus teises neatlygintinai neribotą laiką neribotoje teritorijoje naudoti šį turinį tiek, kiek tai yra reikalinga iš šių Taisyklių kylančioms mūsų teisėms ir pareigoms įgyvendinti, taip pat teisę kurti išvestinius kūrinius iš Jūsų pateikto turinio.

8. TAISYKLIŲ NESILAIKYMO PASEKMĖS

Taisyklių nesilaikymo pasekėms

Jei naudositės Paslaugomis nesilaikydami šių Taisyklių ar bet kaip kitaip pažeisdami mūsų ir (ar) trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, mes Jūsų atžvilgiu galime imtis bet kurių (vieno, kelių ar visų) iš nurodytų veiksmų:

 • nedelsiant uždrausti (laikinai arba visam laikui) Jums naudotis Paslaugomis (lankytis Interneto svetainėje, publikuoti skelbimus, prisijungti prie paskyros, panaikinti paskyrą ir pan.);
 • nedelsiant (laikinai arba visam laikui) pašalinti bet kokį Jūsų į Interneto svetainę įkeltą turinį (skelbimą (visą ar jo dalį), komentarą, susirašinėjimą, paskyros informaciją ir pan.);
 • apriboti Jūsų galimų skelbti skelbimų skaičių;
 • apriboti ar panaikinti bet kokias kitas teise ar leidimus, susijusias su naudojimusi interneto svetaine;
 • pateikti įspėjimą dėl neteisėtų, nepriimtinų veiksmų (tiek viešą, t. y. skelbiamą Interneto svetainėje, tiek privatų);
 • inicijuoti prieš jus teisminį procesą dėl patirtų nuostolių atlyginimo ar imtis bet kokių kitų teisinių veiksmų;
 • perduoti informaciją apie jus / Jūsų atliktus veiksmus teisėsaugos institucijoms, jei manome, kad konkrečiu atveju tai yra tinkama ir būtina.

Pateiktas teisių gynimo sąrašas yra tik pavyzdinis – mes taip pat galime imtis bet kokių kitų priemonių, kurias laikome tinkamomis. Alio.lt neprisiims jokios atsakomybės už pasekmes, kurios Jums ar tretiesiems asmenims galimai kils dėl mūsų teisių gynimo priemonių pritaikymo.

9. ALIO.LT ATSAKOMYBĖ

Alio.lt atsakomybė

Interneto svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš mūsų pusės dėl to, jog Interneto svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims.

Mes nebūsime atsakingi už jokius Interneto svetainės veikimo sutrikimus, kurie kilo ne dėl mūsų kaltės, ir už dėl tokių sutrikimų Jūsų ar bet kokių trečiųjų asmenų patirtą žalą. Mes nesame ir nebūsime atsakingi už dėl trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, interneto, mobilaus ryšio tiekėjo) kaltės Jums nesuteiktas ar netinkamai suteiktas Paslaugas.

Mes nesame ir nebūsime atsakingi už žalą, neatlyginsime jokių nuostolių, kuriuos galite patirti dėl naudojimosi Interneto svetaine (neleistinos informacijos paviešinimo, klaidingos informacijos pateikimo, naudojantis Interneto svetainę sudarytų sandorių nevykdymo, skelbimų, paskyros ištrynimo ir pan.). Naudodamiesi Interneto svetaine Jūs prisiimate visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie Jums ar tretiesiems asmenims gali atsirasti dėl naudojimosi Interneto svetaine, per Interneto svetainę teikiamomis Paslaugomis, Interneto svetainėje skelbiama informacija.

Mūsų atsakomybė visais įstatymų leidžiamais atvejais yra ribojama suma, kurią per paskutinį mėnesį buvote sumokėję mums už mokamas Paslaugas. Jei nurodytu terminu jokių mokamų Paslaugų neįsigijote, civilinė atsakomybė mūsų atžvilgiu nebus taikoma, išskyrus įstatymų numatytas išimtis (jei žala padaryta tyčia ar dėl didelio neatsargumo, padaryta neturtinė žala ar žala dėl gyvybės atėmimo ar sveikatos sužalojimo).

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Baigiamosios nuostatos

Mes galime bet kada be Jūsų sutikimo ir išankstino informavimo perleisti iš Taisyklių kylančias mūsų teises ir pareigas bet kokiems tretiesiems asmenims. Toks teisių ir pareigų perleidimas nesumažins jokių Paslaugų naudotojų, kurie yra vartotojai, teisių ir jiems taikomų garantijų. Jūs iš šių Taisyklių kylančias Jūsų teises ir pareigas kitiems asmenims galite perleisti tik kiekvienu atveju gavę išankstinį rašytinį mūsų sutikimą dėl teisių ir pareigų perleidimo konkrečiam asmeniui.

Taisyklės yra parengtos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

Tuo atveju, jei tarp alio.lt ir Interneto svetainės lankytojų (Paslaugų naudotojų) kiltų kokių nors nesutarimų, šalys įsipareigoja juos spręsti derybų keliu. Nepavykus nesutarimų išspręsti taikiai, jie turi būti sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos respublikos teisę ir teismingumą nustatant pagal alio.lt buveinę. Sutartinio teismingumo nuostata gali būti netaikoma, jei Interneto svetainės lankytojas yra vartotojas.

Jei Interneto svetainės lankytojas (Paslaugų naudotojas) yra vartotojas, jis prašymą ir/ar skundą dėl Interneto svetainės veiklos ir Paslaugų pirmiausia raštu (skiltyje „Apie mus“ nurodytais kontaktais) privalo pateikti mums ir nurodyti savo reikalavimus. Nesutikdami su mūsų pateiktu atsakymu, dėl galimai pažeistų savo teisių gynimo turėsite teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresuhttp://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

Jei Paslaugomis naudojatės kaip vartotojas, turite teisę per 14 dienų nuo sutarties sudarymo (atskirų mokamų Paslaugų užsakymo) atsisakyti sudarytos sutarties (užsakytų mokamų Paslaugų). Sutarties atsisakymo sąlygos yra nurodytos šių Taisyklių 5.2 dalyje Vartotojų teisė atsisakyti sutarties (mokamų Paslaugų užsakymo).